magento插件

magento插件
 • magento category dropdowns 联级目录筛选

  magento category dropdowns 联级目录筛选(独家magento插件)升级版, 可针对单独分类,适用于,打印耗材/电子设备站点,

  特点:
  1.独立block调用(Cms page 与 Static Blocks均可调用);
  2.可以配置目录级别;
  3.样式自定义
  magento插件,magento模板,magento技术推广领跑者

  magento category dropdowns 联级目录筛选(独家magento插件)

  另增送:magento 目录搜索扩展

1 个项目

工作时间
周一至周六
9:00-18:00
相关咨询电话
15360669780
侨海科技